• Qattiq qotmagan, yupqa muz ustiga chiqma;

  • Tikka qirg’oqdan yupqa muz ustiga chana, chang’i uchib tushma;

  • Muzdagi o’pqonlar, darzlar, o’yiqlarga yaqin kelma;

  • Muz ustida bir joyga to’dalashib turma;

  • Man etilgan joylarda suv havzasidagi muzdan o’tma;

  • Qorong’i vaqtlarda, ko’rinish yomon paytlarda muz ustiga chiqma;

  • Oyoq bilan muzni teshma.

EHTIYOT BO’L!
Havzaga daryolar, sanoat chiqindilari quyilayotgan, buloq chiqayotgan yoki oqim kuchli bo’lgan joylarda muz bo’sh bo’ladi.